30mrt/18

Installatie CDA raadsleden

Donderdag avond 29 maart werden op het gemeentehuis in Geertruidenberg de nieuwe raadsleden voor de periode 2018-2022 geinstalleerd. Voor CDA Geertruidenberg zijn dat er drie.
In de vorige periode waren er twee zetels voor het CDA dus zijn wij erg blij met de extra zetel die wij gewonnen hebben tijdens de afgelopen verkiezingen.
Voor het CDA nemen plaats in de raad: Berrie Broeders, Adriaan de Jongh en Leon Hooijmaijers

09mrt/18

Bloemetje van de maand februari

Afgelopen januari reikte het CDA Geertruidenberg het eerste bloemetje van de maand uit aan de heer Stocx uit Raamsdonksveer voor zijn vrijwilligerswerk bij Prisma.

De maand februari is het bloemetje uitgereikt aan Mevrouw Lucie Barkman van de weggeefwinkel uit Geertruidenberg. Lucie trekt de kar en samen met een aantal vrijwilligers zet ze zich in om voor onze minderbedeelde medemens het leven wat gemakkelijker te maken. In de “oude Peuzelaar” worden spullen gebracht die voor de één overbodig zijn maar voor de ander nog zeer gewild en nodig. Zonder verklaring en uitleg mag je binnen lopen en kun je een artikel mee nemen als je het nodig hebt. Er worden ook knutsel middagen georganiseerd en de koffie staat altijd klaar. Het is tevens een plek voor ontmoeting binnen de gemeente Geertruidenberg. Een prima kandidaat voor het CDA bloemetje van de maand.

Kent u nou ook iemand die u zo’n bloemetje van de maand van het CDA gunt? Een vrijwilliger of mantelzorger of iemand die altijd voor iedereen klaar staat? Laat het ons weten!

Op 16 maart zijn we te vinden op de weekmarkten in Raamsdonk & Geertruidenberg en op 20 maart op de weekmarkt in Raamsdonksveer!

09mrt/18

CDA GEERTRUIDENBERG: TERUG- EN VOORUITBLIK

De grootste opgaven waar onze gemeente in 2014 voor stond waren de taken die het Rijk overdroeg op de gebieden van de zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de jeugdzorg en het aan werk helpen van mensen die maar moeilijk aan een baan kunnen komen.
Omdat die overdracht eigenlijk een draconische bezuinigingsslag betekende, was het CDA daar erg ongerust over. Daarom vroeg en kreeg het CDA bij de coalitiebesprekingen, op de jeugdzorg na, juist die portefeuilles. Wij zijn er dan ook bijzonder trots op daarin goed werk geleverd te hebben. Waar andere gemeenten naar bezuinigingen zochten, bleef Geertruidenberg een sociale gemeente, waar de zorg ruimhartig is en goed geregeld. Waar een kleine gemeente groot in kan zijn!
Het CDA besteedde in zijn verkiezingsprogramma van 2014 speciale aandacht aan het Centrum van Raamsdonksveer en de Markt in Geertruidenberg. Inmiddels wordt ook het Gangboord opgeknapt en overal in het centrum verschijnen nieuwe initiatieven. Ook de Markt ligt er weer fraai bij en het geld voor het laatste gedeelte van De Haven in Raamsdonksveer ligt klaar op de plank. Dat geldt ook voor de nieuwe Wilsdonck en de nieuwbouw van een deel van het Dongemond College. Wij beloofden in 2014 de wandelpaden op de vest te verbeteren en het gebeurde. In Raamsdonk werden de Lageweg en de Langebroekstraat opgeknapt en verbeterd.

Al deze investeringen kosten veel geld. Het CDA vond – en vindt nog – dat wij onze inwoners zo min mogelijk op kosten mogen jagen. In de zorg en het sociale beleid waren we ruimhartig, maar op andere gebieden zijn we zuinig geweest. Mede daardoor hebben wij de kosten die wij u als inwoners in rekening brengen voor reiniging en riool naar beneden bij kunnen stellen.

Vooruitblik

Ouderen vormen een relatief steeds grotere groep mensen in onze samenleving. Wij moeten mogelijk maken dat onze ouderen zo lang mogelijk in ons midden kunnen blijven wonen zonder te vereenzamen. Niet in alle gezinnen loopt alles van een leien dakje. Kwetsbare gezinnen, vooral hun kinderen, verdienen extra aandacht en ondersteuning.

Zorg voor veiligheid is het fundamentele bestaansrecht van de overheid. De overheid moet er voor zorgen dat ons leven en onze bezittingen veilig zijn. Criminaliteit dient consequent en hard bestreden te worden, ook om te voorkomen dat criminelen straks de baas over ons spelen.

Duurzaamheid is niet langer een begrip voor over een paar jaar. Duurzaamheid begint nu! Het CDA ziet dit als de grote uitdaging voor de komende periode. Onze gemeente moet koploper worden in de duurzaamheidsagenda. Wij willen in het gemeentehuis en loket waar onze inwoners en bedrijven met al hun vragen over duurzaamheid terecht kunnen, ook over alle mogelijke subsidies. Daarnaast wil het CDA een duurzaamheidslening in het leven roepen voor investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen. Bovendien wil het CDA een echt duurzame manier van afvalscheiding die mensen met een beperking niet met afvalzakken laat leuren en bovendien niet leidt tot vuilnisbelten bij ondergrondse containers.
Voor knooppunt Hooipolder wil het CDA een volwaardige en duurzame oplossing. Dat moet een oplossing zijn die, zonder de verkeersveiligheid aan te tasten en zonder extra overlast te veroorzaken, op de huidige wegenstructuur van onze gemeente aansluit. Geknoei in de vorm van extra asfalt door de polder dat bovendien tot grote verkeersoverlast in Raamsdonksveer zou leiden hebben wij alvast weten te voorkomen.

CDA Geertruidenberg
Berrie Broeders en Adriaan de Jongh

25feb/18

Met aandacht voor ouderen

Yvonne VissersAls nieuw gezicht binnen het CDA in de gemeente Geertruidenberg, wil ik me graag aan u voorstellen. Ik ben Yvonne Vissers-Boelaars, 41 jaar oud, getrouwd en moeder van twee tieners. Al jaren houd ik me intensief bezig met mantelzorg en ik heb een verleden in gehandicaptenzorg, ouderenzorg en kinderopvang.

De laatste tijd horen we steeds meer over “zo lang mogelijk thuis wonen”. Voor CDA is dat zeer belangrijk. We willen mensen de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen en hierbij de voorzieningen bieden om dit mogelijk te maken.

We horen ook steeds meer over mantelzorg die daarbij hoort. De meeste oudere of zieke mensen willen heel graag zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. In hun eigen omgeving is het sociale contact vaak het best. Buren houden een oogje in het zeil en lopen eens extra binnen.  Het is ook gewenst dat mensen met hun partner in hetzelfde huis kunnen blijven. Na een leven lang samen zijn, wil je niet in je laatste levensjaren gescheiden worden.

Maar ouderdom komt met gebreken. Wat als je niet alles meer zelf kunt? Wat als het lichamelijk niet meer kan of als je niet alles zelf meer kunt regelen? In het begin nemen kinderen, buren, familie en kennissen heel veel taken over van de zorgvrager. De kinderen doen de was, de buurvouw doet de boodschappen, de buurman laat de hond uit en nog iemand anders kookt af en toe iets extra’s zodat die last wat minder wordt.

Later komen de echte zorgverleners, zoals thuiszorg en huishoudelijke hulp erbij.  Er zijn nog meer instanties die allerlei taken overnemen, het eten wordt gebracht, de opstarthulp komt in de ochtend en er komt begeleiding voor de medicijneninname. Maar wat als het echt niet meer kan, als alle hulp die verleend wordt niet meer genoeg is? Wat als de situatie voor de zorgvrager en zijn of haar omgeving niet meer veilig is? Of wat als de mantelzorger het niet allemaal meer kan bolwerken of wat als plotseling de mantelzorger weg valt?

In die gevallen wil het CDA dat er direct actie ondernomen kan worden door de gemeente, om te zorgen dat het voor de omgeving veilig is, voor de mantelzorger lucht komt en voor de zorgvrager een goede opvang gerealiseerd wordt. Deze aandacht is onontbeerlijk in onze gemeente. Gelukkig hebben wij het, met behulp van het beleid opgezet door CDA-wethouder Adriaan de Jongh, goed voor elkaar. Vriend en vijand beamen dit. Aan het CDA de taak om ervoor te zorgen dat dit zo blijft in de toekomst!

#MetAandachtVoorElkaar

25feb/18

Duurzaamheid als KANS!

We staan op een kantelpunt. Duurzaamheid is niet langer een begrip voor over een paar jaar. Duurzaamheid is nu! Alle partijen hebben duurzaamheid, het milieu, klimaatneutraal als punt opgenomen in hun programma. Het CDA ook. Wij zien dit als de grote uitdaging in de komende periode. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de gemeente over 4 jaar niet begint aan de uitvoering van de duurzaamheidsagenda, maar dat deze al in volle uitvoering is.

Het is te makkelijk om te roepen dat er dingen moeten gebeuren, dit zal betekenen dat we keuzes moeten gaan maken in wat echt belangrijk is. De gemeente moet een koploper worden in de duurzame agenda. Jaren en jaren heeft de Amercentrale Nederland voorzien in hun energiebehoefte, en nu is het tijd om te laten zien dat dit moet zonder het verbranden van kolen of hout. Grote ambities hoeven niet onrealistisch te zijn voor kleine gemeentes. We hebben laten zien met de WMO-transitie dat wij als Geertruidenberg een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.

De gemeente moet voorop gaan lopen in het duurzaam bouwen met moderne technieken. Dat is een hogere investering nu, maar wel 1 die in de toekomst zijn vruchten op gaat brengen. Goed voorbeeld moet goed doen volgen! Het is dan ook belangrijk dat we burgers de kans moeten geven om hun huizen duurzamer te krijgen. Wij willen dan ook een duurzaamheidslening opzetten die het mogelijk moet maken om grote investeringen te doen aan de woning, zoals zonnepanelen, warmtepompen en dergelijk. Dit kan door middel van centrale inkoop of wijkgerichte acties mogelijk goedkoper aangeboden worden.

Om dit allemaal in beeld te brengen stellen wij dan ook voor om een duurzaamheidsloket te openen in het gemeentehuis waar burgers en bedrijven terecht moeten kunnen met al hun vragen en ideeën hierover. Dit loket moet ook bijvoorbeeld alle subsidiestromen in beeld hebben zodat men weet waar mogelijkheden liggen.

Ook de manier waarop we omgaan met ons afval biedt mogelijkheden om een duurzame toekomst in te gaan. We staan op het punt om hier grote beslissingen in te nemen. Het CDA denkt daarbij niet aan grote investeringen in de methode van het ophalen van afval. Investeren in ondergrondse containers waar u zelf uw afval heen moet brengen is behalve onhandig en veel meer werk, ook een investering in milieuvervuilende afvalverbranding. Wij willen investeren in betere, meer milieubesparende methodes van afvalverwerking. Die techniek is er, dus laten wij daar als gemeente gebruik van maken.

Duurzaamheid is niet iets wat alleen vanuit het gemeentehuis kan komen. Duurzaamheid doen we met elkaar, want wij samen zijn de gemeente! Uw inzit is daarom ook van groot belang!

Berrie Broeders, lijsttrekker CDA Geertruidenberg

01mei/17

CDA GEERTRUIDENBERG: VOOR DUURZAME ZORG

De gemeente Geertruidenberg heeft de ondersteuning voor mensen met een beperking goed voor elkaar. De gemeente zorgt ruimhartig en de mensen zijn daar dan ook zeer tevreden over. Nu dat staat kunnen we de volgende stappen gaan zetten.

Vanuit de samenleving komen positieve geluiden over hoe de gemeente Geertruidenberg onder aanvoering van CDA-wethouder Adriaan de Jongh uitwerking heeft gegeven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015). De gemeente voerde een ruimhartig beleid. Toch bleven de zorguitgaven binnen de begroting. Dat de mensen zeer tevreden zijn, laat zien dat iedereen ook de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Zo bleef de huishoudelijke hulp als vanouds.

Met de WMO 2015 bepaalde de Rijksoverheid dat voortaan alleen mensen met zware lichamelijke en verstandelijke beperkingen of een zware geestelijke problematiek nog in nog in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis of een instelling.

De gevolgen zijn best ingrijpend. Zo moeten er voor mensen met lichamelijke beperkingen voldoende aangepaste woningen zijn. Wat het CDA betreft, komen die in de buurt die zij al kennen. Daar moeten gemeente en woningcorporaties samen voor zorgen. Voor ons is onbespreekbaar dat mensen die een aangepaste woning zoeken naar bijvoorbeeld Oosterhout zouden moeten verhuizen, omdat de woningcorporatie daar toevallig over voldoende aangepaste woningen beschikt. Zo worden mensen uit hun sociale omgeving getrokken en juist die is hard nodig om te voorkomen dat ze vereenzamen en om het hun mogelijk te maken aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Ook de openbare ruimte zal toegankelijk en bruikbaar moeten zijn. Het is immers niet de bedoeling dat de mensen waar het hier om gaat vereenzamen. Het wordt dus zaak daar goede toekomstplannen onder te leggen.

Om te stimuleren dat mensen zo goed mogelijk aan de samenleving blijven deelnemen, bevordert de gemeente de oprichting en ontwikkeling van ontmoetingsmogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn Het Kardeeltje in Raamsdonksveer en De Ontmoeting in Raamsdonk, initiatieven waardoor mensen elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten en hun dag zinvol in kunnen vullen. Het aantal van deze ontmoetingsmogelijkheden verdient nog wel uitbreiding, zowel in Raamsdonksveer als Geertruidenberg.

Belangrijk blijft dat de zorg voor mensen die een beperking hebben, lichamelijk of verstandelijk, of geestelijke problemen, klaar staat wanneer die nodig is. Dat is de uitdaging en de taak voor zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeente. Die kunnen dat echter niet alleen, niet zonder dat iedereen mee oplet: artsen, wijkverpleegkundigen en wij allemaal. Soms zal het niet bij opletten blijven en zullen we ook zelf een handje moeten helpen. Veel mensen in onze gemeente doen dat al. Voor de toekomst is het daarom belangrijk dat onze gemeenschappen in stand blijven, hun kracht houden. Ook daar zullen woningcorporaties in hun toewijzingsbeleid rekening mee moeten houden.

Om de zorg voor onze inwoners duurzaam te verankeren en te bevorderen dat mensen met een beperking of met geestelijke problemen duurzaam aan onze samenleving kunnen deelnemen startte de gemeente het programma wonen, welzijn en zorg. Het CDA zal de ontwikkeling ervan constructief maar kritisch volgen. Het CDA hoopt ook dat u, als gevraagd wordt om uw inbreng voor dit programma te leveren, dat massaal zult doen!

01mei/17

AAN DE INWONERS VAN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

Ik val maar met de deur in huis, het CDA is op zoek naar versterking en vooral naar mensen die tijd en energie willen steken in onze lokale politiek. We leven in een tijd waarin de aandacht om actief mee te doen in de politiek laag is, dat is jammer, omdat vooral lokaal je iets kunt betekenen voor het beleid dat gevoerd wordt. Het CDA staat voor een ruimhartig en goed sociaal beleid, dat moet de basis zijn voor een samenleving waarin iedereen jong en oud mee kan doen.

 

Omdat we graag positief naar de toekomst willen kijken, gaan we op diverse manieren uw aandacht vragen, een van de belangrijkste redenen is dat we op dit moment te weinig actieve mensen hebben om naast de politiek voldoende aandacht te geven aan zaken die spelen op verschillende terreinen. Een voorbeeld: ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen, dat geeft een grote verandering in de sociale netwerken van onze ouderen, de gemeente heeft hier best goede ideeën over maar een goede uitwerking hiervan is nog niet of onvoldoende in beeld.

 

Het CDA wil hier mede handen en voeten aan geven, maar dan hebben wij mensen nodig die daar  tijd en energie in willen steken. De gemeenteraad besluit, bijvoorbeeld, om het dorpshuis De Haven te sluiten zonder dat er enige duidelijkheid is waar de huidige gebruikers (veelal ouderen) naar toe moeten of kunnen, het zijn voorbeelden die dringend aandacht behoeven omdat we van onderop mede moeten aangeven wat we als inwoner hiervan vinden. Het CDA vind het de hoogste tijd om hier extra aandacht voor te vragen. Het CDA was overigens tegen sluiting van het dorpshuis. Wij vonden dat er onvoldoende was gecommuniceerd met de gebruikers. En met het oog op de toekomst waarin steeds meer ouderen een beroep zullen doen op juist dit soort voorzieningen moeten we hier samen goede en haalbare plannen voor maken. Wie komt ons helpen?

Lida Verschuren, voorzitter CDA Geertruidenberg

06-53809887

01feb/17

AFVAL BELEID?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, het nieuwe afvalbeleid is natuurlijk om weg te gooien. Ik ben in alle jaren dat ik raadslid ben nog nooit zo vaak benaderd door mensen die tegen mij wilde klagen hoe slecht het op dit moment geregeld is. Laten we ook gewoon eerlijk zijn, het is op dit moment ook gewoon echt niet goed. Ik heb jaren geleden in de raad alles er aan gedaan om mijn mede-raadsleden te overtuigen van hun ongelijk, en van de alternatieven.

Dat we beter in moeten zamelen, en dat we beter moeten scheiden, is meer dan duidelijk. De gemeente liep fors achter met onze inzameling, en we hadden veel te veel restafval, en te weinig gerecyclede stromen. Dat is natuurlijk niet goed. Het vrijwillig plastic inzamelen in de ondergrondse containers heeft nooit goed gewerkt, er was niet genoeg animo voor bij alle bewoners, en mensen brengen hun afval ook niet graag naar een container.

Het CDA is hier echt duidelijk over, dat het beter moet, vinden wij ook! Maar de manier waarop het nu gebeurd, is achterhaald en zorgt alleen voor problemen. Ten eerste is het zo dat in vele andere gemeentes in Nederland het plastic/drankencartons en blik gewoon zo uit de grijze container gehaald kan worden bij de vuilverwerker. Helaas hebben wij (en met ons bijna heel West-Brabant) een contract met een partij die dit niet kan. Dat maakt het natuurlijk niet makkelijk. Er zijn heel veel initiatieven hierin, en de techniek kan veel en veel meer dan we 15 jaar geleden konden. Helaas wilde het college niet onderzoeken of wij over kunnen stappen naar een andere afvalverwerker. Door vast te houden aan die gedachte, blijven er weinig opties over.

Dat de plastic zakken van de gemeente van deze slechte kwaliteit zijn hadden we toen niet kunnen beseffen, maar tijdens de behandeling in de raad gaven wij al aan dat het ophalen van plastic in plastic zakken zal leiden tot veel overlast. Het is nog geen zomer, maar hygiënisch is het nu al niet, en het zal het ook niet snel worden.

Veel mensen zullen ook best met 1 kliko in de maand rond kunnen komen, maar heel veel mensen ook niet. Het huidige beleid is natuurlijk voor deze mensen totaal niet vergevend. Ik denk niet dat er iemand graag met gebruikte luiers rond gaat rijden om deze ergens in een container te gooien. Waar moet u heen met uw extra zakken als u een keer iets meer afval heeft?

Is er een oplossing voor dit alles? Ja, die is er. Maar eerst moet u beseffen dat het echte plan van het college nog veel erger is. Er loopt nu een proef in Raamsdonksveer waarbij de bewoners hun afval weg moeten brengen naar een ondergrondse container. Dat lijkt misschien geen groot probleem, maar ook dan mag u maar een aantal zakken per maand brengen, en zit u nog steeds met het groen en het plastic wat aan huis wordt opgehaald (eerlijk is eerlijk, het plastic kan dan wel in de dan lege grijze container als dit allemaal doorgat). Voor vele mensen zal het ook betekenen dat ze niet meer zelfstandig hun afval kunnen verwerken. Ouderen of mensen die slecht ter been zijn moeten gaan sjouwen met hun grijze afval, en zijn dan al snel aangewezen op familie om dit voor hun te regelen. Ook moeten dan voor grote bedragen overal afvalcontainers worden geplaatst, die er nu nog niet overal zijn. De totale kosten zijn niet duidelijk, maar het loopt als snel in de tonnen!

De oplossing? Geef uw mening! Laat horen aan het college en de raad wat u wilt, en wat u vind. Samen kunnen we dit probleem tackelen en oplossen. Er zijn al vele petities in omloop, en de problemen zijn reëel. Er komt een evaluatie aan het einde van het jaar, en daar moet de raad wel iets mee. We zijn gekozen door u, en als u vind dat het niet klopt kunnen we dit nooit naast ons neerleggen. Uw mening telt, zeker in een kleine gemeente als Geertruidenberg. Het is belangrijk dat we beter inzamelen, en ik weet zeker dat iedereen het belang hier van inziet! Maar, we mogen wel verwachten dat de problemen worden opgelost.

Een optie is inderdaad veranderen van ophaling, en over te gaan naar iemand die wel goed overweg kan met het scheiden van plastic en blik uit de grijze kliko. Wie weet is een extra kliko voor plastic wel een idee, of een duo bak. Maar, belangrijk is dat we dit samen oplossen, en dat u uw mening laat horen!

24okt/16
wilsdonck

Bewegingsonderwijs en de Wilsdonck

Afgelopen donderdag is er in de raad een amendement van het CDA aangenomen, wat vaststelt dat er een voorziening voor bewegingsonderwijs in de directe nabijheid van een basisschool behoort te zijn. Met andere woorden, een gymzaal in de buurt! Wij vinden het erg belangrijk dat er goed bewegingsonderwijs gegeven kan worden, maar ook dat leerlingen en leraren niet onnodig lang bezig zijn met van en naar een gymzaal te fietsen. We vinden het ook niet meer dan normaal dat we hier rekening mee houden, want een goede gymzaal hoort ook bij een basisschool! Gelukkig was een zeer ruime raadsmeerderheid het met ons eens.

De nieuwe Wilsdonck zal gebouwd gaan worden op de plaats waar de school nu al meer dan 50 jaar staat. Dat betekent dus ook het einde van het huidige gebouw. Wij vinden het goed dat er nu een moderne school gebouwd kan worden die weer 50 jaar kan blijven staan.

In de tussentijd zal de school in een tijdelijk gebouw terecht gaan komen, de locatie hiervan is nog niet geheel duidelijk, maar de verwachting is wel dat dit in de buurt zal zijn van de huidige school. Goede zaak volgens ons, we zien ook geen andere oplossing dan tijdelijke huisvesting. Een jaartje “kamperen” is dan ook noodzakelijk om daarna vast te kunnen bivakkeren in een prachtig nieuw pand!

Het CDA vind het wel erg belangrijk dat de tijdelijke school uiteraard wel goed genoeg is, en dat de leerlingen van de Wilsdonck er goed zitten. We zullen dit goed in de gaten blijven houden.